Zala Megyei Önkormányzat

Kedvezményezett neve: Zala Megyei Önkormányzat

Pályázat azonosítószáma: HU-2003-004-347-02-01 c. Phare
Projekt címe: Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen
HU-2003-004-347-02-01 c. Phare programhoz kapcsolódó pályázat
Projekt összköltségvetése /Ft/: 211 000 000

partner logo
infoblokk