Dunakeszi Város Önkormányzata

Kedvezményezett neve: Dunakeszi Város Önkormányzata

Pályázat azonosítószáma: 28/2014 (IV.1.) BM rendelet
Projekt címe: Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása
Térfigyelő kamerák beszerzése
Projekt összköltségvetése /Ft/: 9 900 000

Pályázat azonosítószáma: KMOP-3.3.3-13-2013-0129
Projekt címe: Napelemes rendszer kiépítése a Dunakeszi Fazekas Mihály iskola épületén
Projekt összköltségvetése /Ft/: 42 940 350

Pályázat azonosítószáma: KMOP-3.3.3-13-2013-0132
Projekt címe: Napelemes rendszer kiépítése a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal épületén
Projekt összköltségvetése /Ft/: 37 317 034

Pályázat azonosítószáma: KMOP-3.3.3-13-2013-0127
Projekt címe: Napelemes rendszer kiépítése a Dunakeszi Piros Óvoda épületén
Projekt összköltségvetése /Ft/: 17 276 784

Pályázat azonosítószáma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00059
Projekt címe: Új bölcsődei intézmény létesítése Dunakeszin
Projekt összköltségvetése: 751 693 714 Ft

Pályázat azonosítószáma: VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00052
Projekt címe: Új óvodai intézmény létesítése Dunakeszin
Projekt összköltségvetése: 1 066 601 217 Ft

Pályázat azonosítószáma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00043
Projekt címe: Biztonságos közlekedés megteremtése Dunakeszin kerékpárhálózat fejlesztésével
Projtekt összköltségvetése: 500 000 000 Ft

Pályázat azonosítószáma: PM_EUALAPELLATAS_2017/57
Projekt címe: Liget utcai rendelő átalakítása és az ellátások racionalizálása
Projekt összköltségvetése: 151 262 163 Ft

Pályázat azonosítószáma: PM_OVODAFEJLESZTES_2017/27
Projekt címe: A Piros Tagóvoda infrastrukturális fejlesztése
Projekt összköltségvetése: 260 781 209 Ft

Pályázat azonosítószáma: PM_PIAC_2018/28
Projekt címe: Dunakeszi városi piac kialakítása a 062/1 és 062/2 hrsz-on
Projekt összköltségvetése: 196 192 928 Ft

Pályázat azonosítószáma: PM_KEREKPARUT_2018/25
Projekt címe: Kerékpárút létesítése Dunakeszi Repülőtéri út (Szent István Általános Iskola) - Határ út nyomvonalon
Projekt összköltségvetése: 267 206 114 Ft

Pályázat azonosítószáma: PM_CSAPVÍZGAZD_2018/6
Projekt címe: A Tóváros és Toldi lakópark csapadékvíz elvezetése
Projekt összköltségvetése: 409 500 249 Ft

Pályázat azonosítószáma: PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2019/1
Projekt címe: Dunakeszi Napsugár Bölcsőde bővítése
Projekt összköltségvetése: 505 263 158 Ft

Pályázat azonosítószáma: Egészséges Budapest Program – az 1970/2017. (XII. 19.) Korm. határozat szerinti támogatás
Projekt címe: Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet belső felújítása, korszerűsítése
Projekt összköltségvetése: 1 913 814 946 Ft

Pályázat azonosítószáma: 1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat szerinti támogatás
Projekt címe: Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények, így gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola, valamint alapfokú művészeti iskola és kulturális központ megvalósítása
Projekt összköltségvetése /Ft/: 1 791 503 634 Ft

partner logo
infoblokk
infoblokk