Tatabányai szennyvíztelep fejlesztése

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2009. évben a „Tatabánya szennyvíztelep fejlesztése” tárgyú beruházás megvalósítására pályázatot nyújtott be a KEOP-1.2.0/2f-09 számú pályázati kiírásra. A projekt a 2007-2013. évi programozási időszak Környezet és Energia Operatív Program keretében került finanszírozásra,  1 240 117 255  Ft fejlesztési költséghez összesen 1 151 784 422  Ft összegű támogatás megítélésével.

A projekt célja a 16.000 m3/d névleges hidraulikai kapacitású szennyvíztisztító telep fejlesztése volt, hogy megfeleljen az Európai Unió és egyúttal a vízjogi üzemeltetési engedély előírásainak. Ennek elérése érdekében a projekt keretében a meglévő szennyvíztisztító telep olyan műszaki egységgel bővült, amely a nitrogén eltávolítását hatékonyan végzi és így a telep tisztítási teljesítményét növeli. Cél volt továbbá a telep biológiai tisztítókapacitásának oly mértékű intenzifikálása, hogy a tisztított szennyvíz minősége megfeleljen a határozatban előírt kibocsátási határértékeknek. A szennyvíztisztító telepről elfolyó víz befogadója az Által-ér, amely a Tatai (Öreg)-tó vízgyűjtő területéhez tartozik ezzel is védve környezeti értékünket.

 A beruházás megvalósításának ideje: 2010-2014. év

Budapesti irodánk

1143 Budapest, Stefánia út 71.
Telefon: +36 1 615 0980
Fax: +36 1 615 0959
Email: titkarsag@euroraptor.hu

Nyíregyházi irodánk

4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 37/a
Tel: +36 42 506 597
Fax: +36 42 506 598
Email: euroraptor@euroraptor.hu