Gyakornoki program megvalósulása az EuroRaptor Kft.-nél

Pályázat azonosítószáma: GINOP-5.2.4-16-2017-02091
Projekt költségvetése /Ft/: 5 809 300
Projekt megvalósítás időszaka: 2017. 11. 28. - 2019. 01. 12.


Az EuroRaptor Kft. 2017-ben nyert el támogatást gyakornoki programjának megvalósításához, melynek keretében 2 fő fiatal szakképzettnek nyújt lehetőséget projektmenedzser-asszisztens munkakör betöltésére.

A minőségi szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen a megfelelő minőségű és mennyiségű humán erőforrás rendelkezésre állása, valamint a modern kornak megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása.

A megvalósítás során a fiatalok munkáját és a fejlődésüket egy vállalaton belül kijelölt mentor és kapcsolattartó segíti, együttműködve a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal. A gyakornokok 9 havi bérköltségének támogatása mellett a munkakörük ellátásához szükséges eszközöket is a támogatás keretein belü biztosítottuk. A gyakornokon legfontosabb feladatai közé tartoznak a projektmenedzserek munkájának segítése, valamint az iroda folyamatos működésének biztosításán túl, az ügyviteli feladatok ellátása.

Programunkkal szervesen hozzájárulunk a hazai szakképesítéssel rendelkező fiatalok releváns munkatapasztalat szerzéséhez, így foglalkoztathatóságuk növeléséhez, mellyel pozitív példát állítunk mind a vállalkozások és az elhelyezkedni kívánó fiatal szakképzettek számára is.